Czym jest wskaźnik TEEP?

Wskaźnik TEEP (ang. Total Effective Equipment Performance) oznacza całkowitą wydajność sprzętu. To nowoczesne podejście do ogólnej efektywności OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Wskaźnik TEEP…

Czytaj dalej

Kaizen in production facilities

Lean management is a Japanese-derived management methodology aimed at improving product quality while reducing manufacturing costs. It seeks to do this by eliminating anything…

Czytaj dalej

Czym jest system EAM?

System EAM (Enterprise Assets Management) to oprogramowanie służące do kierowania majątkiem firmy. Dzięki EAM możemy realizować czynności związane z całymi zasobami przedsiębiorstwa, a więc…

Czytaj dalej

Czym jest system MES?

System MES to oprogramowanie do zarządzania produkcją. Służy do obsługi i nadzoru procesów w zakładach produkcyjnych. System wykorzystuje elementy automatyki, urządzenia elektroniczne, aplikacje i…

Czytaj dalej

Zasilacze UPS w przemyśle. Dlaczego są niezbędne?

1. Czym są zasilacze awaryjne UPS? Urządzenie zasilania gwarantowanego, bezprzerwowy zasilacz UPS (Uninterruptible Power Supply), zasilacz awaryjny to kilka nazw tego samego urządzenia. Przemysłowy…

Czytaj dalej

Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość

1. Historia TQM Źródeł Total Quality Management należy szukać w latach 20. XX wieku. Wtedy to Walter Shewhart prowadził badania nad statystyczną stroną zmienności…

Czytaj dalej