Czym jest preskryptywne utrzymanie ruchu?

Preskryptywne utrzymanie ruchu to wykorzystanie sztucznej inteligencji, która wykracza poza utrzymanie predykcyjne. Wykorzystując analizę danych historycznych i bieżących, pozwala przewidzieć, kiedy maszyna lub urządzenie może ulec awarii. Generuje odpowiednie zalecenia dotyczące konserwacji i wymiany części w parku maszynowym. Preskryptywne UR może być również nazywane jako dyrektywne lub nakazowe UR.

Czy preskryptywne UR jest przyszłością dla branży?

Preskryptywne utrzymanie ruchu wykorzystuje sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence – Al), uczenie maszynowe (ang. machine learning – ML) i Internet Rzeczy (ang. internet of things – IoT) do formułowania konkretnych zadań dotyczących konserwacji sprzętu. Łączy w sobie technologie, które analizują dane, przyjmują założenia i testują je w praktyce. Złożone algorytmy już dzisiaj umożliwiają systemom CMMS na automatyczną identyfikację i uczenie się na podstawie rozpoznawanie wzorców oraz trendów danych.

Wdrożenie predykcyjnych strategii konserwacji opiera się na technologii, która pomoże zautomatyzować podstawowe zadania, takie jak planowanie rutynowych konserwacji. Dzięki czemu zespół techników będzie miał więcej czasu na skupienie się na zaawansowanych zadaniach. Wykorzystanie algorytmów i uczenia maszynowego może pomóc w identyfikacji wzorców i prognozowaniu kolejnych prawdopodobnych wyników np. kosztów, czy popytu na części.

Dzisiaj przyjrzymy się kilku krokom, dzięki którym kierownicy utrzymania ruchu mogą przejść od reaktywnego do preskryptywnego utrzymania ruchu:

Usprawnienie powtarzalnych czynności

Sztuczna inteligencja pomaga usprawnić i zautomatyzować podstawowe zadania, takie jak planowanie rutynowych przeglądów, śledzenie magazynu części, oraz monitorowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych np. filtrów oraz części podlegające zużyciu np. klocków hamulcowych. Gdy usprawnimy rutynowe czynności zespół techników będzie miał czas, aby skupić się na bardziej zaawansowanych zadaniach, takich jak analiza danych.

Wykorzystanie nowych technologii

Dzięki odpowiednim algorytmom maszyny mogą alarmować operatorów o pogorszeniu się ich stanu i przewidywać czas wystąpienia następnej awarii. Rozwiązania IoT pozwalają na dostarczanie raportów na temat kondycji kluczowych zasobów zakładu. Dane te umożliwiają kierownikom UR podjąć decyzje, dzięki którym można uniknąć nieplanowanych przestojów, które zmniejszają wydajność produkcji i powodują straty finansowe.

Przewidywanie przyszłości

Obecnie innowacyjne rozwiązania analityki biznesowej (BI) ze sztuczną inteligencją (AI) oferują duże możliwości predykcyjne. Wykorzystując algorytmy i naukę o danych do identyfikowania wzorców możemy prognozować kolejne prawdopodobne wydarzenia. Technicy mogą badać potencjalne scenariusze i uzyskać prognozy dotyczące zapotrzebowania i prawdopodobnych kosztów. Preskryptywne utrzymanie ruchu może pomóc w zmniejszeniu przyszłych przestojów, identyfikując i rozwiązując problemy przed ich wystąpieniem.

Niezawodność maszyn i urządzeń

Niezawodne działanie zakładu produkcyjnego może stać się wyróżnikiem przedsiębiorstwa. Klienci zauważą, ze zamówienia są realizowane zawsze na czas, zgodnie z zamówieniem i z zachowaniem wysokiej jakości produktu. Preskryptywne UR może pomóc w zwiększeniu niezawodności urządzeń, zapewniając, że są one w odpowiednim stanie i mogą działać bez awarii.

Zgodność z przepisami i normami

Kadra zarządzająca powinna zwracać uwagę na takie kwestie, jak zgodność z przepisami budowlanymi, zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, czy kwestiami obróbki materiałów/produktów z najwyższymi standardami. Niezgodności mogą okazać się kosztowne, stwarzając zagrożenie dla zdrowia lub obniżając wartość marki. Preskryptywne utrzymanie ruchu może pomóc w poprawie bezpieczeństwa, identyfikując i prognozując potencjalne problemy przed ich wystąpieniem.

Poprawa wydajności maszyn

Preskryptywne UR będzie również pomocne w poprawie wydajności, zapewniając, że maszyny działają w optymalnych warunkach. Takie wykorzystanie nowych technologii umożliwia poprawę wydajności i wydłuża żywotność maszyn.

Planowanie priorytetów inwestycji

Wykorzystując preskryptywne UR kierownicy będą w stanie przewidzieć przyszłe potrzeby i obliczyć związane z nimi koszty. Dzięki łatwemu dostępowi do danych kadra zarządzająca zakładem może oceniać decyzje dotyczące wymiany lub naprawy maszyn i uwzględniać koszty przestojów. Preskryptywne UR może pomóc w zmniejszeniu kosztów, eliminując potrzebę wykonywania nieplanowanych napraw i konserwacji.

Podsumowanie

Konserwacja preskryptywna daje firmie możliwość działania na podstawie danych z czasu rzeczywistego. Zmieni sposób, w jaki będą realizowane procesy UR w zakładach produkcyjnych w przyszłości. W tym momencie jest to najbardziej zaawansowany poziom utrzymania ruchu i może przynieść znaczne korzyści przedsiębiorstwom, poprzez zmniejszenie przestojów, poprawienie wydajności i obniżenie kosztów.

Warto już dziś wykorzystać potencjał preskryptywnego utrzymania ruchu. Niezbędne będzie przy tym praca z systemem CMMS od QRmaint. Zadzwoń pod +48 12 400 41 70 i skorzystaj z 14 dni darmowego okresu próbnego.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.