Czym jest strategia eksploatacji maszyn?

Zakłady produkcyjne powinny zdawać sobie sprawę z tego, że stosowanie Prewencyjnego Utrzymania Ruchu nie jest w stanie zapobiec występowaniu awarii w takim samym stopniu…

Czytaj dalej

Kluczowe wyzwania przy konserwacji maszyn

Zadaniem działu Utrzymania Ruchu jest zapewnienie ciągłości pracy maszyn w zakładzie produkcyjnym. Cel ten można osiągnąć przez wdrożenie planów prewencyjnych poszczególnych komponentów lub całej…

Czytaj dalej

Przestoje na produkcji wywołane czynnikami zewnętrznymi

Prawidłowa działalność firm opiera się płynnym funkcjonowaniu procesów związanych z wieloma elementami. Rozpoczynając od zdobycia komponentów, przez produkcję, pakowanie, transport, kończąc na dystrybucji. Braki…

Czytaj dalej

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Przedsiębiorstwa pragnące osiągnąć coraz to korzystniejsze wyniki w obszarze Utrzymania Ruchu muszą stale doskonalić efektywność i jakość pracy. Do osiągnięcia tego celu potrzebny jest…

Czytaj dalej

Czym jest system CMMS?

Systemy klasy CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) to specjalistyczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. System w jednym miejscu gromadzi informacje…

Czytaj dalej

WCM, czyli jak osiągnąć produkcję na światowym poziomie

1. Czym jest WCM? World Class Manufacturing (pol. Produkcja Klasy Światowej) to zintegrowany system kierowania przedsiębiorstwem, wykorzystywany przez firmy o światowym zasięgu. Ma na…

Czytaj dalej