Automatyzacja magazynu z wykorzystaniem kodów QR

Istnieje wiele metod, które mogą pozytywnie wpłynąć na uproszczenie zarządzania magazynem oraz poprawić ogólną efektywność firmy. Do jednej z nich możemy zaliczyć oznakowanie miejsc składowania oraz oznakowania przechowywanych w nich towarów czy też części zamiennych.

Oznakowanie lokalizacji w magazynie

Podstawową zasadą związaną z prowadzeniem magazynu powinno być oznakowanie miejsc składowania. Dzięki logicznemu i jasnemu określeniu miejsc przechowywania w znacznym stopniu skracamy proces wyszukiwania składowanych produktów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że mając oznakowane miejsce w magazynie możemy przypisać do niego produkty, które powinny być tam składowane, ułatwiając tym samym proces jego zatowarowania.

Logika oznaczania miejsc składowania (tworzenia kodu miejsca) jest najczęściej następująca:

  • kod magazynu
  • numer regału/alejki w magazynie
 • numer miejsca składowania w danym pionie
 • poziom miejsca składowania

Stworzony w ten sposób kod miejsca składowania może wyglądać następująco: A-02-18-1 – co można łatwo przełożyć na fizyczną identyfikację takiego miejsca przez pracownika – czyli miejsce składowania znajduje się w magazynie A, na regale 02, miejsce składowania o numerze 18 na poziomie pierwszym.

Taka składnia kodu miejsca składowania umożliwia rozpoznanie miejsca nie tylko poprzez system komputerowy do którego wprowadziliśmy dany kod, ale również przez człowieka, który znając określoną logikę jest w stanie bez systemu IT odnaleźć miejsce, gdzie powinien odłożyć dany towar lub też skąd ma go pobrać.

Składowane towary/części zamienne – jak je oznaczyć?

Bardzo często towary, które składujemy w magazynie posiadają już swoje oznaczenia nanoszone przez producenta danego towaru czy części zamiennej. Najczęściej spotykanym oznaczeniem jest kod kreskowy, który ma za zadanie jednoznacznie identyfikować dany towar. Kody kreskowe nie są jednak rozwiązaniem idealnym, gdyż ich techniczna budowa nie umożliwia przechowywania wielu informacji o produkcie. Podatne są również na uszkodzenia – uszkodzenia nawet części kodu kreskowego na etykiecie może spowodować problemy z jego odczytem przez skanery.

Rozwiązaniem, które coraz częściej znajduje uznanie w gospodarce magazynowej są kody QR.  Kody QR przechowują setki razy więcej informacji niż konwencjonalne kody kreskowe, dlatego możliwe jest zapisanie w nich wszystkiego, począwszy od typu i numeru produktu, producenta, dostawcy czy też linku do strony internetowej. Oznakowanie towarów własnymi kodami QR znacznie upraszcza identyfikację danego produktu w magazynie, przyspiesza kompletację oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Sposób zakodowania kodu QR powoduje, że jest on możliwy do odczytania nawet w przypadku znacznego jego uszkodzenia, o co w magazynach nie trudno.

Jednakże najważniejszą zasadą przy oznakowaniu towarów kodem QR jest fakt, że nie można popełnić błędu podczas oznakowania produktów na wejściu do magazynu. Jeśli określone produkty oznaczymy błędnym kodem QR jest wielce prawdopodobne, że źle wydamy również ten towar z magazynu – kierując się błędnym oznaczeniem!

W systemie QRmaint użytkownik ma możliwość oznakowania części składowanych w magazynie zarówno za pomocą kodów kreskowych jak i kodów QR. Po zeskanowaniu dowolnego kodu system zaprezentuje użytkownikowi wszystkie szczegóły danej części wraz z jej aktualnym stanem w magazynie.

 

Przypisanie miejsc składowania

Kolejnym krokiem po oznakowaniu miejsc składowania oraz produktów w magazynie powinno być przypisanie miejsc składowania do określonych produktów.

Układając towary czy części zamienne w magazynie powinniśmy kierować się przede wszystkim informacją jak często będziemy potrzebować danego towaru (oczywiście poza fizycznymi właściwościami towaru). Najlepszą strefą dla magazyniera są półki dostępne dla niego z pozycji stojącej oraz w zasięgu wzroku – a więc pomiędzy 50 a 160 cm. Na tych właśnie półkach należy umieścić produkty, których będziemy potrzebować najczęściej. Jeśli mamy do dyspozycji wiele regałów w magazynie – to dla produktów najbardziej rotujących należy wybrać te, które są najbliżej miejsca z którego wydawane są towary.

Jeśli wcześniej oznaczyliśmy miejsca składowania to dobrze jest zapisać kod lub opis takiego miejsca w kartotece danego towaru w systemie IT. Dzięki temu, przyjmując towar do magazynu system podpowie użytkownikowi optymalne miejsce jego przechowywania. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wydania – magazynier otrzymując zlecenie wydania otrzyma informację, gdzie znajduje się dany produkt – dzięki temu jest w stanie znacznie skrócić czas potrzebny na obsługę procesu kompletacji w magazynie.

W systemie QRmaint użytkownik ma możliwość przypisania miejsca składowania dla każdej części zamiennej oraz w zależności w jakim magazynie znajduje się dana część.

 

Znakować czy nie znakować?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie zawsze jest taka sama. Wiele zależy od wielkości magazynu, ilości przechowywanych towarów oraz ilości operacji magazynowych. Im większy magazyn oraz bardziej różnorodny składowany towar tym większe korzyści uzyskujemy z prawidłowego zaplanowania i oznakowania miejsc w magazynie.

Oznakowanie towarów podlega podobnym zasadom – choć w tym przypadku jednym z ważniejszych czynników jest to, czy przechowywany produkt jest dobrze oznakowany przez producenta czy dostawcę. Jeśli przechowywane produkty są w oryginalnych, oznakowanych opakowaniach producenta wówczas oznakowanie ich nie jest kluczowe (choć wspiera procesy magazynowe). Natomiast jeśli magazynujemy produkty bez opakowań producenta lub też bez żadnych oznaczeń wówczas niezależnie od ilości tych produktów wskazane jest oznakowanie tych produktów we własnym zakresie. Dzięki temu unikniemy pomyłek podczas wydania podobnych do siebie towarów lub części zamiennych.

Ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji o uporządkowaniu magazynu i oznakowaniu miejsc i składowanych produktów jest również poziom absencji i rotacji pracowników. Jeśli dane dotyczące miejsca składowania danego produktu zapiszemy w systemie IT będziemy mniej zależni od wiedzy magazyniera, który z różnych powodów może być nieobecny w pracy.

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
  Sales Manager

  tło

  Wypróbuj QRmaint

  Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.