Posts by: qrmn653

Czym jest system SCADA?

System SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie służące do nadzorowania i kontrolowania danych w zakładach produkcyjnych. W praktyce informuje kierowników o…

Czytaj dalej

Czym jest autonomiczne utrzymanie ruchu?

Autonomiczne utrzymanie ruchu, określane również mianem autonomicznej konserwacji, to jeden z głównych elementów systemu TPM (ang. Total Productive Maintenance), czyli całkowitego produktywnego utrzymania ruchu.…

Czytaj dalej

Gdzie firma ponosi największe straty?

W języku japońskim istnieją 3 trafne słowa określające negatywne praktyki w zakładach produkcyjnych. Jest to Muda, Mura i Muri. Muda jest marnotrawstwem, Mura nieregularnością, a Muri nadmiernym obciążeniem.…

Czytaj dalej

APS to jedyny standard zarządzania przedsiębiorstwem?

Popularny dziś APS, czyli Advanced Planning and Scheduling rozwinął się w latach dziewięćdziesiątych. Już wtedy było wiadomo, że ujednolicony, scentralizowany system planowania i organizacji przedsiębiorstwa to coś, co pomoże…

Czytaj dalej

Jak osiągnąć w pracy niezawodność?

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma działała bez zarzutu, a wszystkie jej działy, elementy i maszyny były niezawodne. Na szczęście da się coś takiego osiągnąć dzięki RCM, z angielskiego ReliabilityCenteredMaintenance. RCM składa się…

Czytaj dalej

Systemy WMS – Warehouse Management System

Większość firm oferujących produkty musi posiadać magazyny, aby możliwa była ich sprawna sprzedaż. Odpowiednio przygotowane pomieszczenia muszą spełniać szereg wymogów, aby przechowywane towary zachowywały swoja…

Czytaj dalej