Jak osiągnąć w pracy niezawodność?

Każdy przedsiębiorca chciałby, aby jego firma działała bez zarzutu, a wszystkie jej działy, elementy i maszyny były niezawodne. Na szczęście da się coś takiego osiągnąć dzięki RCM, z angielskiego ReliabilityCenteredMaintenance. RCM składa się z czterech podstawowych cech systemu, ale aby je wdrożyć, należy przejść przez siedem niezbędnych etapów.

Jakie etapy są potrzebne do zgromadzenia odpowiednich informacji?

Należy zacząć od wyboru systemu i zdobycia podstawowych danych. Później trzeba zdefiniować granice, które będą określały ramy analizowanego programu. Trzeci etap to sporządzenie opisu systemu wraz ze schematem funkcjonowania. Czwarty etap to wyrażenie funkcji systemu wraz ze zdefiniowaniem uszkodzeń powodujących luki systemowe. Etap piąty to zastanowienie się nad procesem przyczynowo skutkowym odnośnie do wspomnianych wcześniej uszkodzeń. Szósty etap natomiast to przypisanie wszystkim uszkodzeniom logicznego miejsce w strukturze symbolicznego drzewa. Siódmym i już ostatnim etapem jest wybór właściwych działań i wprowadzenie ich w życie.

O jakich rzeczach należy pamiętać?

RCM polega na racjonalizacji i uzasadnieniu działań mających na celu konserwację i wyrzucenie z obiegu decyzji opartych na przypuszczeniach bądź odgórnie kiedyś nałożonych, typowych zadaniach lub obowiązkach. Druga istotna rzecz to doświadczenie pracowników – jest ono bardzo ważne w całym procesie RCM i odpowiednio wykorzystywane na każdym ze wspomnianych etapów. Trzecia rzecz to współpraca całego zespołu, a nie tylko jego zwierzchników, co ma bezpośredni wpływ na efekt takich działań.

To, co jest również ważne, to cztery kategorie, na których opierają się działania serwisowe. Są to działanie oparte na harmonogramie czasowym, na diagnostyce, na poszukiwaniu ukrytych uszkodzeń, czy też na eksploatacji danej maszyny.

Zaletą korzystania z RCM jest to, że ma on na celu zbieranie informacji i jednoczesne ich wykorzystanie. RCM to działanie opierające się na logice, dociekaniu do faktycznych przyczyn problemu, a nie na naprawie dla samej naprawy. RCM dąży do działań najefektywniejszych, które są oparte na dyskusji i działaniach pracowników wymieniających między sobą cenne doświadczenia. System ten skupia się na wyborze pewnych działań i na potwierdzeniu słuszności tychże wyborów.

Kluczem do właściwego przeprowadzenia procesu jest wybór odpowiednich osób do grupy zajmującej się analizą i ułożenie harmonogramu, według którego ich praca będzie najbardziej efektywna. To wszystko zarówno z osobna, jak i razem znacznie wpływa na zwiększenie jakości pracy.

Praca z RCM pokazuje, jak ważne jest stworzenie właściwego procesu rozwiązywania problemów. Praktyczne podejście do zadania, które rozwiązuje się nie po to, by odhaczyć je z listy rzeczy do zrobienia, a po to, by faktycznie zlikwidować problem i nauczyć się, jak więcej nie popełniać błędów, które doprowadziły do usterki, jest niezwykle budujące. Jeśli dodać do tego fakt, że system nie tylko bierze pod uwagę zdanie pracowników, a właściwie opiera się na nim, można z całą pewnością stwierdzić, że RCM jest nie tylko skuteczne, ale pełni też rolę poprawiania „morale” pracowników, co w dzisiejszych czasach powinno być jednym z priorytetów działania każdego pracodawcy.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.
    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.