Korzyści z wdrożenia systemu CMMS w przemyśle spożywczym

System CMMS jest wykorzystywany w branży spożywczej do nadzoru technicznego nad parkiem maszynowym. Wdrożenie systemu CMMS pozwala zespołom utrzymania ruchu na koordynację codziennych zadań, realizując procesy zgodne z normami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Dlaczego warto wdrożyć system zapewniający bezpieczeństwo żywności?

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) to zbiór zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń wynikających z przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Poprawne wdrożenie i korzystanie z systemu zgodnego z HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności oraz zgodności procedur z obowiązującym prawem. HACCP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją i obrotem żywnością, oraz jasno określa odpowiedzialność karną w przypadku nieprawidłowości w danym procesie.

Wymagania klientów, wysoka konkurencja i określone przepisy zobowiązują producentów żywności do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych, aby zapewnić powtarzalny produkt o wysokiej jakości. Systemy jakościowe standaryzują procesy dotyczące produkcji żywności, a ich wdrożenie jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy z dużymi sieciami z zachodniej Europy.

Jakie są wymagania i standardy jakościowe dotyczące żywności?

Wymogi jakościowe dotyczące żywności są określone w przepisach i zależą od rodzaju produktu. Krajowe systemy jakości żywności w Polsce odnoszą się do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027. Wymagania te obejmują m.in. specyfikację produktu końcowego z zagwarantowaniem określonych cech produktu, określonych metod uprawy, czy jakości karmy dla zwierząt.

Do produkcji zgodnej z systemami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz HACCP obliguje prawo unijne. Mamy w nich do czynienia ze zbiorem reguł określających sposoby na zapewnienie wysokich standardów produkcji. Wymagania ISO 22000 (norma zawierająca wymagania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP, czyli Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), IFS (ang. International Food Standard, międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności uznawany od 2002 r. w całej Europie Zachodniej i BRC (ang. British Retail Consortium, brytyjski standard bezpieczeństwa żywności) obejmują wszystkie obszary bezpieczeństwa żywności oraz wymagania, których spełnienie gwarantuje uzyskanie produktu powtarzalnego i dopuszczonego do sprzedaży.

Wsparcie podczas audytów dzięki systemowi CMMS

System CMMS może wspierać klienta podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych dzięki możliwości przechowywania dokumentacji związanej z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń. Oprogramowanie umożliwia przeniesienie całej dokumentacji papierowej do systemu, co ułatwia dostęp do informacji podczas wszelkich audytów na temat historii przeglądów, konserwacji i naprawy maszyn.

Spełnienie wymagań narzuconych przez systemy jakości to obowiązek pracowników zaangażowanych w proces produkcyjny. Audyt jest jednym ze sposobów weryfikacji zapewnienia jakości zdrowotnej żywności w zakładach produkcji i przetwórstwa wyrobów spożywczych. W zakładach regularnie odbywają się audyty certyfikacyjne, klienckie czy wewnętrzne.

System CMMS wspiera audyty poprzez listy kontrolne. Umożliwia konfigurację dowolnych scenariuszy kontroli i inspekcji np. jakości produktu. Poprzez moduł raportów umożliwia prezentację audytorowi pełnej historii czynności wykonanych w parku maszynowym. Moduły urządzeń i infrastruktury pozwalają wykazać, że w zakładzie jest pełna kontrola nad stanem i kalibracją maszyn, dokumentacją techniczną oraz harmonogramem planowanych przeglądów. CMMS zawiera ewidencję dodatkowych procesów wymaganych przez systemy jakościowe, takich jak mycie i dezynfekcja, czy monitorowanie wnoszonych do strefy czystej narzędzi/części zamiennych.

Jak efektywnie zarządzać procesami utrzymania ruchu w zakładach mięsnych?

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności jest dziś dla producentów branży spożywczej jednym z największych wyzwań. Produkty mięsne trafiające do klienta, muszą być wyprodukowane z zachowaniem wyśrubowanych norm jakości. W spełnieniu wymagań i ciągłego ulepszenia procesów z pomocą przychodzi system CMMS od QRmaint. Pozwala on realizować obowiązki działu technicznego obejmujące zadania związane ze spełnianiem wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania maszyn. To zgodnie z zasadami GMP/GHP w zakładzie musi być prowadzona każda ewidencja linii technologicznej, co pozwala na bezpieczną obróbkę mięsa.

Co zawierają zakładowe ewidencje w systemach CMMS?

Ewidencja w systemie CMMS zawiera informacje na temat obiektów serwisowych np. maszyny, hali produkcyjnej, klimatyzatora). CMMS umożliwia przeniesienie całej dokumentacji papierowej do systemu, zarządzanie zaplanowanymi serwisami oraz magazynem części zamiennych. W dobrym zakładzie operator z poziomu smartfonu może ewidencjonować czynności kontrolne wykonywane na maszynie. Dzięki systemowi możliwe jest wdrożenie procedur kontrolnych koniecznych do realizacji przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy maszyny.

Harmonogramowanie prac prewencyjnych maszyn w systemach CMMS

System CMMS umożliwia harmonogramowanie i realizację prac prewencyjnych maszyn i urządzeń. Oprogramowanie pozwala na tworzenie planów konserwacji i przeglądów maszyn, a także na monitorowanie ich realizacji. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie i zorganizowanie prac prewencyjnych w taki sposób, aby zapewnić jak największą dostępność maszyn oraz zminimalizować ryzyko awarii. System CMMS monitoruje terminy prac prewencyjnych, a dzięki graficznemu harmonogramowi pomaga analizować stopień realizacji planów prewencyjnych z podziałem na krytyczność maszyn.

Jak system CMMS wspiera proces mycia i dezynfekcji?

Systemy od QRmaint wspiera proces mycia i dezynfekcji poprzez planowanie działań oraz monitorowanie ich realizacji. W systemach CMMS istnieje możliwość wdrożenia procedur kontrolnych koniecznych do akceptacji przed rozpoczęciem pracy urządzenia i/lub po zakończeniu jego pracy zgodnie z Centralnymi Systemami Mycia (CSM), które umożliwiają mycie pianowymi preparatami myjącymi, dezynfekcję i spłukiwanie wszystkich powierzchni zakładu.

Szybkie zgłaszanie awarii przez pracowników produkcji pozwala skrócić przestoje i zapewnia ciągłość procesu produkcyjnego. System CMMS umożliwia zgłaszanie problemów z maszyną lub całą linią produkcyjną za pomocą kodu QR lub panelu ANDON. W momencie zarejestrowania awarii, zespół UR dostaje informację o miejscu awarii, a delegowany technik przystępuje do jej naprawy. Systemy jakości (np. BRC) wymagają, aby po każdej naprawie w strefie czystej został wykonany proces mycia i dezynfekcji, oraz aby prowadzona była ilościowa ewidencja narzędzi oraz części zamiennych wniesionych na teren produkcji. Cały proces wizualizowany jest na ekranach TV, aby osoby zaangażowane w proces posiadały wiedzę o jego stanie. Obsługa mycia i dezynfekcji zostaje zakończona dopuszczeniem maszyny do procesu produkcji poprzez kontrolę jakości.

Chcesz wykorzystać możliwości systemu CMMS w swoim zakładzie? Zadbaj o proces mycia i dezynfekcji z QRmaint. Zadzwoń pod +48 12 400 41 70 lub zapisz się na prezentację na naszej stronie.

tło

Feel free to contact me.
I will come back shortly with an answer.




    Sales Manager

    tło

    Wypróbuj QRmaint

    Bezpłatnie przez 14 dni, bez zobowiązań.