Czym jest wskaźnik OEE?

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) jest jednym z najistotniejszych kluczowych wskaźników efektywności. Umożliwia on służbom utrzymania ruchu precyzyjną ocenę efektywności wykorzystania maszyn w zakładzie…

Czytaj dalej