Posts by: Paweł Bęś

Twój dział utrzymania ruchu: zarządzanie zadaniami

Efektywne zarządzanie działem utrzymania ruchu jest kluczowe dla każdego zakładu produkcyjnego. Gdy każda minuta przestoju maszyny oznacza pokaźne straty finansowe, systemy takie jak CMMS…

Czytaj dalej

Techniki utrzymania ruchu: zgłaszanie usterek

Firmy produkcyjne regularnie stają przed wyzwaniami związanymi z ciągłym doskonaleniem funkcjonowania działu utrzymania ruchu. Managerowie, inżynierowie UR oraz technicy UR dbają o to, aby…

Czytaj dalej