Czym jest wskaźnik TEEP?

Wskaźnik TEEP (ang. Total Effective Equipment Performance) oznacza całkowitą wydajność sprzętu. To nowoczesne podejście do ogólnej efektywności OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Wskaźnik TEEP…

Czytaj dalej