fbpx

Jak nasz klient - zakład produkcyjny wykorzystuje QRmaint?

Sprawdź jak QRmaint sprawdził się u naszego klienta, który prowadzi średniej wielkości zakład produkcyjny. My nie byliśmy zaskoczeni wynikami, gdyż wiemy w jaki sposób nasz system wspomaga zarządzanie majątkiem, ale nasz klient nie spodziewał się takich efektów w tak krótkim czasie.

Fakty

0
Liczba pracowników klienta
0
Liczba środków trwałych
0 dni
Czas pełnego wdrożenia
0
Liczba wypitych kaw przez zespół wdrożeniowy

Jak wyglądało wdrożenie?

Jeden z naszych klientów, prowadzący średniej wielkości zakład produkcyjny, postanowił wdrożyć system klasy CMMS. Po przeprowadzonej analizie potrzeb na wewnętrznych spotkaniach z Działem Utrzymania Ruchu określono główne zadania, które ma spełniać wdrożony w przyszłości system:

 • prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych z możliwie kompleksową informacją na temat dostawcy, miejsca i terminu instalacji, okresu gwarancji oraz dokumentacją środków trwałych (certyfikaty, gwarancje itp.) zgromadzoną w jednym systemie
 • proste i szybkie zgłaszanie awarii do Działu Utrzymania Ruchu bezpośrednio przez pracowników produkcji 
 • wdrożenie elektronicznych zleceń wykonania prac – eliminacja zleceń papierowych
 • uzyskanie kontroli nad procesem realizacji zleceń poprzez ustalanie priorytetów, terminów oraz przydzielanie zleceń do konkretnych pracowników
 • wprowadzenie harmonogramu prac cyklicznych – konserwacji urządzeń oraz przeglądów wymaganych prawem (BHP, UDT itp.) – do tej pory harmonogram prowadzony był w kalendarzu Google oraz w arkuszach kalkulacyjnych. 

Założeniem zespołu wdrożeniowego było również to, że potencjalny system musi być mobilny (aby umożliwić działanie w różnych lokalizacjach) oraz łatwy w obsłudze (aby możliwie szybko i niskim nakładem przeszkolić personel). 

 

Powyższe wymagania nie zaskoczyły naszego zespołu – są to właściwie standardowe funkcje większości systemów klasy CMMS. Po otrzymaniu zapytania przygotowaliśmy specyfikację naszego systemu oraz dokonaliśmy kilku prezentacji on-line (szanując czas i zasoby naszego klienta). 

 

Nie zaskoczyła nas szybka decyzja o wstępnym wyborze naszego systemu, gdyż bariera wejścia jest bardzo niska. Klient otrzymał od nas gotowe środowisko do rozpoczęcia wdrożenia w ciągu kilku minut od podjęcia wstępnej decyzji – bezpłatnie na okres 14 dni. To standardowe działanie w naszym systemie – bazując na rozwiązaniach w modelu SaaS (Software as a Service) utworzenie nowego środowiska dla klienta to jedynie kwestia utworzenia konta i podania danych do logowania. Rozwiązanie zainstalowane jest w chmurze (Cloud) i dostępne z dowolnej przeglądarki internetowej czy też aplikacji na smartphona. 

 

Nasz klient, mając wcześniej zebrane informacje potrzebne do wdrożenia, w ciągu 6 dni roboczych wprowadził strukturę lokalizacji (budynki, hale, poziomy, pokoje), oraz dodał i oznakował kodami QR większość środków trwałych. Podstawowa funkcjonalność systemu (zgłaszanie awarii) zaczęła działać po przeszkoleniu kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy produkcyjne. Aplikacja QRmaint została zainstalowana na smartphonach pracowników – tak więc wdrożenie systemu nie wiązało się z żadną inwestycją związaną ze środkami technicznymi (serwery, komputery czy też przenośne terminale). 

 

Tuż przed zakończeniem okresu testowego – czyli po niespełna 14 dniach kalendarzowych (!) – system zaczął działać produkcyjnie, a nasz klient podjął decyzję o zakupie licencji. Wybór padł na wersję Profesjonalną dla 5 użytkowników płatnych:

 • dla Działu Utrzymania Ruchu – 3 licencje (kierownik i dwóch inżynierów dokonujących napraw i cyklicznych konserwacji)
 • dla Działu Administracji – 1 licencja
 • dla Zarządu – 1 licencja 

W celu ułatwienia komunikacji podjęto również decyzję o utworzeniu ponad 150 kont dla użytkowników zgłaszających awarię – w przypadku naszego systemu są to konta całkowicie bezpłatne

 

Koszt wdrożenia naszego systemu (nie wliczając kosztów wewnętrznych po stronie klienta) wyniósł więc zaledwie 285 zł netto miesięcznie – a klient otrzymał w pełni funkcjonalny, mobilny i łatwy we wdrożeniu i obsłudze system CMMS! Nasz klient samodzielnie, wykorzystując w zasadzie jedynie pracowników administracji i Działu Utrzymania Ruchu, z bardzo niewielkim udziałem działu IT (instalacja aplikacji na smartphony) dokonał wdrożenia systemu oraz niezbędnych szkoleń. Takie wdrożenia są możliwe, gdyż QRmaint to system intuicyjny, ze wstępnie skonfigurowanymi procesami występującymi w większości zakładów produkcyjnych. 

 

Wdrożenie oczywiście trwało przez kolejne kilkanaście dni, gdyż należało przenieść plany przeglądów maszyn do harmonogramu zadań cyklicznych, dodać listy kontrolne do rutynowych zadań przeglądowych, określić zewnętrznych dostawców serwisu oraz dodać w formie elektronicznej wszelkie dokumenty (certyfikaty, instrukcje, umowy serwisowe) do środków trwałych, aby przyspieszyć wszelkie procesy związane z konserwacją czy naprawą środków trwałych. Wdrożono również magazyn części zamiennych oraz określono stany minimalne części na magazynie, aby unikąć ewentualnych przestojów związanych z oczekiwaniem na dostarczenie brakujących części. 

Efekt końcowy jaki został osiągnięty

 1.  wprowadzono do ewidencji wszystkie środki trwałe i wyposażenie – nie tylko jak zakładano na początku maszyny i urządzenia na produkcji – ale również wyposażenie hal (oświetlenie, instalacje), wyposażenia biur (komputery, drukarki), wyposażenie pracowników (laptopy, telefony, samochody służbowe) – dzięki temu osiągnięto pełną kontrolę nad posiadanym majątkiem trwałym, jego stanem, okresem ochrony gwarancyjnej, możliwością zgłaszania awarii i przeprowadzania okresowej kontroli i konserwacji według harmonogramu
 2. znacznie przyspieszono i ułatwiono proces zgłaszania awarii – proces został delegowany do liniowych pracowników produkcji, którzy za pomocą smartfonów zgłaszali wszelkie zauważone usterki czy też nieprawidłowości w działaniu maszyn
 3. skrócono czas przestojów spowodowanych awariami – dzięki znacznie szybszym przekazywaniu informacji o awariach (zgłoszenie przez pracownika trafia bezpośrednio do systemu QRmaint, a aplikacja na smartfonie powiadamia o tym fakcie pracowników Działu Utrzymania Ruchu). Dodatkowo wdrożenie magazynu części wraz z określonymi stanami minimalnymi części umożliwił optymalne zarządzanie zapasami. 
 4. skrócono czas zgłoszeń napraw do serwisów zewnętrznych (sporo urządzeń jest obsługiwana przez serwisy producentów) – pracownik Działu Utrzymania Ruchu (DUR), wykorzystując fakt przypisania Dostawcy Serwisu do konkretnego środka trwałego, może po otrzymaniu zgłaszania awarii od pracownika liniowego od razu przesłać zgłoszenie do firmy, która serwisuje dane urządzenie (!). 
 5. zrezygnowano całkowicie z papierowych zleceń dotyczących napraw czy konserwacji wykorzystując funkcję zleceń w QRmaint
 6. znacznie usprawniono komunikację w zespole – pracownicy Działu Utrzymania Ruchu otrzymują powiadomienia w aplikacji oraz na maile, w przypadku zgłoszeń od pracowników wykorzystywany jest wewnętrzny komunikator, aby ewentualnie pozyskać więcej informacji o zgłoszonym problemie – a to wszystko bez konieczności osobistego spotkania czy też telefonicznych konsultacji. 
 7. umożliwiono realizację bardziej skomplikowanych przeglądów mniej doświadczonym pracownikom poprzez zastosowanie list kontrolnych określających normy urządzeń (pracownik na liście kontrolnej ma na przykład określoną wartość ciśnienia roboczego danej maszyny i oznacza czy jest  w normie lub powyżej/poniżej) czy też ważne elementy do sprawdzenia. Wyniki przeglądu prezentowane są w postaci list kontrolnych kierownikowi DUR, który podejmuje dalsze decyzje dotyczące ewentualnych prac konserwacyjnych przy urządzeniu.

Na bieżąco monitorowane są również koszty napraw i konserwacji oraz sprawdzana jest historia awarii, na podstawie których podejmowane są decyzje o dodatkowych działaniach prewencyjnych w celu uniknięcia przestojów w przyszłości. 

Jesteśmy przekonani, że powyższe korzyści to jedynie początek drogi ku oszczędnościom. W niedalekiej przyszłości wdrożenie QRmaint, systemu klasy CMMS do Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie przyniesie kolejne korzyści zwiększając wskaźnik OEE (Original Equipment Effectivnes) poprzez wprowadzenie dodatkowych konserwacji czy przeglądów, aby spowodować niższą awaryjność posiadanych środków trwałych i wyposażenia. Cały czas pozostajemy w kontakcie z naszym klientem, aby niebawem przedstawić Państwu wyniki naszej analizy. 

Subskrypcja miesięczna już od 29zł

Nie wymagamy karty kredytowej. 14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań.