fbpx
zespoły użytkowników

Zespoły użytkowników w QRmaint

Zadania w QRmaint można przypisywać do konkretnych użytkowników albo też do określonego zespołu użytkowników. 

Najczęściej nasi klienci wykorzystują zespoły do określenia zakresu kompetencji (np. elektrycy, hydraulicy) lub czasu pracy (zmiana dzienna, zmiana nocna). 

Tworzenie zespołów

Aby dodać zespół należy z menu bocznego wybrać opcję Ustawienia->Użytkownicy i zespoły. Otworzy się okno do zarządzania użytkownikami i zespołami w którym należy wybrać listę zespołów a następnie kliknąć w przycisk

Po kliknięciu otwarte zostanie okno Nowy zespół, w którym musimy wypełnić:

  •  nazwę zespołu
  • opis zespołu 

oraz dodać członków zespołu wybierając przycisk  

Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje dodanie nowego zespołu.

 

Wykorzystanie funkcjonalności zespołów

Zespoły wykorzystywane są do przypisywania zadań do określonej grupy użytkowników – zamiast do konkretnego użytkownika. Dzięki temu dowolny użytkownik, który jest przypisany do zespołu może podjąć zadanie do realizacji. 

Aby przypisać zadanie do zespołu należy na karcie zadania rozwinąć listę dostępnych zespołów oraz wybrać odpowiedni zespół. 

UWAGA!

Pole Przypisany zespół może nie być widoczne w karcie zadania – aby dodać pole do karty zadania należy ustawić jego widoczność w ustawieniach formularzy (Ustawienia->System->Ustawienia formularzy->Zadania).

Podejmowanie prac przypisanych do zespołu

Aby sprawdzić prace przypisane do zespołu do którego przypisany jest użytkownik należy wybrać z menu bocznego przycisk W moim zespole. W ekranie głównym aplikacji pojawi się lista wszystkich zadań przypisanych do zespołów, których członkiem jest użytkownik. 

UWAGA! Przycisk jest widoczny tylko dla użytkowników, którzy przypisani są co najmniej do jednego zespołu. 

Nie czekaj, wypróbuj!

Kliknij w poniższy przycisk aby przejść do listy prac przypisanych do zespołu w aplikacji QRmaint

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika