fbpx
podstawowa konfiguracja

Podstawowa konfiguracja konta QRmaint CMMS dla przemysłu

Gratulujemy założenia konta w QRmaint CMMS! Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek jak szybko rozpocząć pracę w naszej aplikacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu znacznie łatwiej rozpoczniesz efektywną pracę Działu Utrzymania Ruchu. 

Etapy wdrożenia QRmaint CMMS

Aby rozpocząć pracę w naszym systemie należy wykonać następujące kroki:

 • krok 1 – dodaj lokalizacje (hale, wydziały)
 • krok 2 – dodaj linie produkcyjne, maszyny i urządzenia
 • krok 3 – dodaj zadania prewencyjne według DTR maszyn i urządzeń bazujące na upływie czasu (co miesiąc itp.) lub odczytów z maszyn (co określoną liczbę motogodzin)
 • krok 4 – dodaj magazyn części i części zamienne
 • krok 5 – dodaj współpracowników i utwórz zespoły działu utrzymania ruchu

Krok 1 - dodaj lokalizacje do systemu

Lokalizacje w QRmaint CMMS pozwalają Ci określić miejsce instalacji maszyn i wyposażenia. Lokalizacje odpowiadają najczęściej fizycznemu miejscu lub też jednostce organizacyjnej. 

Wyróżniamy dwa typy lokalizacji:

 • lokalizację główną – jest to nadrzędna lokalizacja w systemie – na jej podstawie przyznawane są uprawnienia dla członków zespołu (osoby mogą widzieć, realizować zadania z określonej lokalizacji głównej)
 • lokalizację podstawową – jest to lokalizacja przypisana do określonej lokalizacji głównej, stanowi dokładniejsze określenie miejsca instalacji wyposażenia objętego wdrożeniem systemu QRmaint CMMS.
W zależności od potrzeb dostosowania uprawnień dla określonych grup użytkowników lokalizacją główną może być:
 • zakład przemysłowy
 • siedziba firmy, oddziały
 • budynek, hala
 • wydział w firmie. 
Lokalizacje podstawowe to najczęściej:
 • hale, budynki wewnątrz lokalizacji głównej
 • magazyny
 • pomieszczenia
Do każdej lokalizacji możesz przypisać fizyczny adres pod którym się znajduje. Ułatwia to realizację zadań – zwłaszcza jeśli lokalizacji jest dużo lub jeśli współpracujemy z zewnętrznym serwisem. 
 
W aplikacji QRmaint możesz tworzyć dowolne drzewo lokalizacji, tak aby określona w ten sposób lokalizacja najlepiej odwzorowywała miejsce zainstalowania danego środka trwałego. 
Twoje drzewo lokalizacji może wyglądać następująco:

Krok 2 - dodaj linie produkcyjne, maszyny i urządzenia

W systemie QRmaint możesz przechowywać informacje dotyczące Twoich maszyn (zwanych w systemie środkami trwałymi). Dzięki temu uzyskujesz kompletną wiedzę dotyczącą Twoich zasobów w jednym miejscu. 

Dodając środki trwałe należy w zależności od potrzeb wypełnić:

 • lokalizację 
 • zdjęcie 
 • dane dotyczące maszyny lub urządzenia (producent, model, numer seryjny)
 • rodzaj maszyny/urządzenia (wykorzystywany do grupowania środków trwałych i raportowania)
 • dostawcę serwisu (jeśli dane urządzenie jest serwisowany przez firmę zewnętrzną)
 • datę instalacji
 • datę zakończenia gwarancji (do śledzenia końca okresu gwarancyjnego)

Oprócz standardowych pól określających środek trwały istnieje możliwość dodania dowolnych pól użytkownika. Można również ukryć nieużywane w Twojej firmie pola standardowe. 

Środki trwałe mogę tworzyć określone struktury, podobnie jak lokalizacje. Możemy zbudować w systemie pełne drzewo danego wyposażenia – na przykład linii produkcyjnej, która może składać się z poszczególnych elementów. Określamy wówczas element nadrzędny w danej strukturze jako lokalizację dodawanego środka trwałego. 

Przykładowa struktura linii produkcyjnej może wyglądać następująco:

Krok 3 - dodaj zadania prewencyjne

Jednym z podstawowych zadań Działu Utrzymania Ruchu to planowanie i realizacja działań prewencyjnych. W QRmaint CMMS, na podstawie DTR maszyn, możesz stworzyć  plan konserwacji oparty o upływ czasu (prace cykliczne co tydzień/miesiąc) lub też o zdarzenia/odczyty z liczników (po przekroczeniu określonego przebiegu lub przekroczeniu parametrów granicznych).

Przy definiowaniu prac prewencyjnych należy określić:

 • temat i opis zadania
 • wybrać regułę generowania zadania – na podstawie czasu lub na podstawie odczytów 
 •  ustawić termin generowania zadania lub wartości odczytów, przy których zadanie zostanie wygenerowane
 •  dostawcę serwisu – jeśli zadanie będzie realizowała firma zewnętrzna
 •  osobę do której zostanie przypisane zadanie po utworzeniu
 •  powiadomienia o utworzeniu zadania (kogo i kiedy) 
 •  środki trwałe – czyli maszyny, które mają być konserwowane
 •  zakres prac do wykonania 
 • listę kontrolną – jeśli podczas realizacji zadania technik powinien sprawdzić określone punkty kontrolne

Zadania prewencyjne generowane są przez system około godziny 1 w nocy. W zadaniu możesz zdefiniować termin wykonania zadania oraz termin jego wygenerowania, który może być terminem wcześniejszym niż zaplanowana praca na dany dzień.  

Krok 4 - dodaj magazyn i części zapasowe

W QRmaint CMMS możesz prowadzić gospodarkę magazynową częściami zamiennymi, optymalizować stany magazynu poprzez określenie stanów minimalnych oraz przypisywać części użyte do realizowanych zadań w systemie wraz z określeniem ich kosztu. 

Aby rozpocząć ewidencję części należy w pierwszej kolejności dodać magazyn, który jest lokalizacją podstawową o typie lokalizacji MAGAZYN

Po dodaniu lokalizacji o typie MAGAZYN możesz rozpocząć dodawanie części zamiennych.

Części zamienne mogą posiadać w zależności od potrzeb informację o:

 • producencie 
 • dostawcy
 •  kodzie kreskowym (przydanym do przyjmowania i wydawania części oraz przypisywaniu do realizowanych zadań)
 • kodach producenta/dostawcy wykorzystywanych podczas zamawiania części
 •  szacunkowym koszcie (przydatnym do raportowania kosztów utrzymania środków trwałych)
 • przypisaniu części do urządzenia (w celu łatwiejszej identyfikacji części)

Krok 5 - dodaj współpracowników i zespoły

Do Twojego konta możesz dodać współpracowników czy też osoby, które mogą jedynie przeglądać lub tworzyć zgłoszenia. 

W QRmaint wyróżniamy płatnych użytkowników czyli:

 • administratorzy systemu – posiadają pełny dostęp do całego systemu, mogą edytować i dodawać zadania
 • technicy – mogą dodawać i edytować wszystko oprócz ustawień systemu i zarządzaniem użytkownikami
 • technicy limitowani – mogą dodawać zgłoszenia, ale mają dostęp do przeglądu i edycji tylko do przypisanych do nich zadań

Użytkownikami bezpłatnymi są:

 • administratorzy lokalizacji – mają dostęp do poglądu wszystkich zadań z określonej lokalizacji, mogą dodawać zadania, tworzyć komentarze
 • zgłaszający – mogą zgłaszać incydenty i awarie oraz mają podgląd do swoich zgłoszeń z możliwością tworzenia komentarzy. 

Pamiętaj, że masz możliwość przypisania użytkownika do określonej lokalizacji głównej. Będzie on wówczas miał dostęp jedynie do zadań z przypisanej lokalizacji. Użytkownicy mogą być przypisani do wielu lokalizacji głównych. Nieprzypisanie użytkownika do żadnej z lokalizacji oznacza, że będzie on miał dostęp do wszystkich lokalizacji głównych w systemie (także tych stworzonych w przyszłości)

 

 

W QRmiant możesz również tworzyć zespoły do których przypiszesz określonych współpracowników. Zespoły ułatwiają przydzielanie prac – zadanie może być na przykład przypisane do zespołu odpowiedzialnego za naprawy elektryczne lub do zespołu na nocnej zmianie. Technicy przypisani do danego zespołu widzą przypisane zadania i mogą rozpocząć jego realizację. 
 
Poza opłatą miesięczną za użytkowników nie ponosisz żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z aplikacji. 

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika