fbpx
magazyn części

Konfiguracja magazynu części

Magazyn części w QRmaint usprawnia zarządzanie częściami zamiennymi oraz ułatwia monitoring stanów magazynowych części zamiennych. Pracownicy realizując zadanie mogą na bieżąco zweryfikować czy w magazynie znajduje się potrzebna część oraz dodać ją do zadania w celu raportowania zużycia części czy kosztów realizacji zadania. 

Sprawdź jak magazyn części może wspomóc predykcyjne utrzymanie ruchu

Dodanie magazynu części

Magazyn części w QRmaint to specjalny rodzaj lokalizacji. Dodanie magazynu w strukturze lokalizacji odbywa się tak samo jak dodawania lokalizacji (instrukcję dodawania lokalizacji znajdziesz tutaj) – z tą różnicą, że aby lokalizacja umożliwiała dodawanie do niej części zamiennych należy wybrać rodzaj lokalizacji Magazyn. 

W systemie QRmaint można stworzyć dowolną ilość magazynów umiejscowionych w dowolnym miejscu w strukturze lokalizacji. 

Tryby pracy magazynu części

W systemie QRmaint jest możliwość ustawienia dwóch trybów pracy magazynu:

  • automatyczna aktualizacja stanów magazynu – po dodaniu części zamiennej do zadania jest ona automatycznie zdejmowana ze stanu magazynu
  • rezerwacja części i zaakceptowanie wydania – technik po dodaniu części do zadania dokonuje jedynie jej rezerwacji, aby zdjąć część ze stanu magazynu i dopisać ją do zadania należy wykonać w systemie czynność wydania z magazynu. 

Praktycznie tryby te wykorzystywane są przez firmy w zależności od struktury organizacyjnej. Jeśli technicy odpowiadają za magazyn części zamiennych i nie ma magazyniera, który części przygotowuje i wydaje wówczas używany jest tryb automatycznej aktualizacji stanów. Jeśli natomiast w firmie występuje wyodrębniony magazyn oraz osoba odpowiedzialna za przygotowanie i wydanie części z magazynu – wykorzystywany jest tryb rezerwacji i akceptacji wydania części z magazynu. 

Konfiguracja trybu pracy magazynu odbywa się w ustawieniach systemu (Ustawienia->System), w zakładce Podstawowe, w sekcji Ustawienia aplikacji

Zaznaczenie checkboxa w polu Automatycznie aktualizuj stan magazynu spowoduje uruchomienie trybu automatycznego zdejmowania części zamiennych ze stanu magazynu. 

Sprawdzenie stanu części

Aby sprawdzić stan części w magazynach należy z menu po lewej stronie wybrać zakładkę Lista części (Magazyn części->Lista części)

 

Lista części zawiera nazwę części, numer systemowy oraz stany w poszczególnych magazynach. Wyświetlana jest również informacja o niskim poziomie części lub ich braku. 

Listę części można sortować bądź filtrować .

 

Wydawanie części z magazynu (w trybie pracy - rezerwacja)

Jeśli magazyn pracuje w trybie rezerwacji części i zatwierdzania wydania z magazynu (odznaczony checkbox w Ustawieniach aplikacji) w celu wydania części z magazynu należy wybrać z menu bocznego zakładkę Części do wydania (Magazyn części->Części do wydania).  Otwarta zostanie karta Zarezerwowane części – zawierająca części zamienne do wydania z magazynu. 

Lista zarezerwowanych części zawiera informacje o nazwie części, osobie rezerwującej, ilości do wydania, magazynu w którym dokonano rezerwacji oraz zadania, którego rezerwacja dotyczy. 

Aby wydać część z magazynu należy kliknąć przycisk Wydanie z magazynu znajdujący się po prawej stronie zlecenia rezerwacji. Otworzy się okno Wydanie z magazynu, w którym osoba wydająca część może wybrać osobę pobierającą (domyślnie przypisana jest osoba tworząca zlecenie rezerwacji) oraz wpisać ewentualne uwagi do dokumentu wydania. Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje wydanie części z magazynu i przypisanie jej do zlecenia. 

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika