fbpx
rejestracja przestojów

Jak skutecznie rejestrować przestoje maszyn

Nieplanowane przestoje maszyn są zmorą pracowników działu utrzymania ruchu. Jednak jeśli się wydarzą, bardzo ważne jest szybkie przekazanie informacji o tym problemie do odpowiednich osób. Szybki przepływ informacji o awarii może zminimalizować kosztowny przestój maszyny oraz w konsekwencji zmniejszyć ewentualne skutki przestoju. 

System QRmaint CMMS umożliwia operatorowi bardzo szybkie i intuicyjne zgłaszanie awarii. Zgłoszenie takie trafia bezpośrednio do pracowników działu utrzymania ruchu, a technik akceptujący zgłoszenia do realizacji ma możliwość dodania przestoju maszyny w systemie. 

Sprawdź, jak to się dzieje w praktyce!

Zgłoszenie awarii

Operatorzy mają kilka kanałów zgłoszenia awarii:

  • zgłoszenia poprzez zeskanowanie kodu QR urządzenia
  • zgłoszenia dodawane w aplikacji na komputery stacjonarne
  • zgłoszenia mailowe
  • zgłoszenia przez formularz na stronie www
  • zgłoszenia telefoniczne

Najczęściej w zakładach przemysłowych awarie zgłaszane się poprzez zeskanowanie kodu QR. Maszyny na linii produkcyjnej oklejone są kodami QR z aplikacji QRmaint dzięki czemu operator skanując kod za pomocą terminala z system Android może szybko zgłosić problem. 

Innym sposobem, równie często wykorzystywanym, jest zgłoszenie awarii z aplikacji na komputery stacjonarne. Jest to równie szybki sposób – wymaga jedynie wyszukania urządzenia na liście wszystkich maszyn będących na wyposażeniu zakładu. 

Konta pracowników zgłaszających awarie są w QRmaint bezpłatne.

Kolejnym sposobem jest zgłaszanie problemów za pomocą maila. Operator może wysłać zgłoszenie na dedykowany do tego adres mailowy a system QRmaint automatycznie utworzy zgłoszenie. Wadą tego rozwiązania jest to, że zgłoszenie nie będzie od razu przypisane do konkretnego urządzanie a pracownik działu utrzymania ruchu będzie musiał samodzielnie wyszukać maszynę na liście i dopisać ją do zgłoszenia. 

Firmy wykorzystują również formularze zamieszczone w wewnętrznej sieci Intranet. Operator może wypełnić formularz ze zgłoszeniem, który trafia do systemu w podobny sposób jak zgłoszenie mailowe – bez przypisania urządzenia, które uległo awarii. 

Ostatecznością są zgłoszenia telefoniczne – wówczas cały proces dodawania zgłoszenia leży po stronie działu utrzymania ruchu. 

Więcej o tym jak przyjąć zgłoszenie awarii awarii pisaliśmy tutaj. 

 

Jak zarejestrować przestój?

Pracownik działu utrzymania ruchu otrzymuje zgłoszenie o awarii w aplikacji QRmaint. QRmaint CMMS posiada mechanizmy generowania powiadomień push w przeglądarce na komputerze stacjonarnym lub w aplikacji mobilnej. Dlatego niezależnie czy koordynator działu utrzymania ruchu jest zalogowany do systemu – otrzyma on powiadomienie o nowym zgłoszeniu. 

Dodatkowo w aplikacji można zdefiniować powiadomienia mailowe, które zostaną wysłane na maile użytkowników w przypadku nowego zgłoszenia. 

Akceptując zgłoszenie do realizacji pracownik działu utrzymania ruchu może od razu oznaczyć, że dana maszyna znajduje się obecnie w przestoju. Informacja o przestoju maszyny jest widoczna zarówno w realizowanym zadaniu jak również w raporcie środków trwałych w trakcie przestoju. 

 

Usterka usunięta - co ze zgłoszonym przestojem?

Jeśli dział utrzymania ruchu usunie zgłoszoną awarię przy próbie zamknięcia zadania pojawi się informacja przypomnienie o konieczności zakończenia przestoju w systemie. 

Pracownik ma możliwość zamknięcia przestoju bezpośrednio z karty zadania lub z karty danego urządzenia. 

Dodatkowo na karcie maszyny prezentowane są informacje o czasie przestoju w przeszłości. Zmieniając zakres daty masz możliwość zweryfikowania jak przestawia się awaryjność danej maszyny na przestrzeni czasu. 

Zgłoszone przestoje służą również do obliczania wskaźnika MTBF, a czas zamknięcia przestoju wpływa na wskaźnik MTTR. 

Więcej o wskaźnikach KPI w utrzymaniu ruchu pisaliśmy tutaj.

Dane związane z przestojami prezentowane są w raportach dostępnych w QRmaint – raporcie wizualnym tzw. KPI dashboard oraz w raportach analitycznych, które możesz wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. 

Więcej o KPI Dashboard pisaliśmy tutaj.

Informacje o tym jak zarządzać przestojami w QRmaint znajdziesz również na naszym kanale YouTube. 

Sprawdź również w jaki sposób możesz przyjmować zgłoszenia za pomocą aplikacji QRmaint!

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika