fbpx
magazyn części

Dodawanie części zamiennych w QRmaint

System QRmaint umożliwia zarządzanie częściami zamiennymi do maszyn i urządzeń, które zostały wprowadzone do systemu. Dzięki przypisaniu części zamiennej do urządzenia można w łatwy sposób zweryfikować dostępność części dla danego urządzenia oraz dodać części do zadania w przypadku konieczności jej wymiany.

Dodanie części zamiennych

Aby dodać nową część zamienną należy na ekranie Lista części (Magazyn części->Lista części) kliknąć w przycisk

Otworzy się okno Dodaj nową część w której należy wypełnić:

 • Nazwę części – wprowadź nazwę części zamiennej
 • dodaj zdjęcie – możesz dodać zdjęcie części zamiennej do systemu
 • jednostka – określ jednostkę magazynowania części zamiennej
 • szacunkowa cena – określ cenę części zamiennej oraz walutę ceny
 •  producent – wybierz producenta z listy – jeśli nie ma go na liście kliknij w przycisk + aby dodać producenta do systemu
 • numer części producenta 
 • dostawca – wybierz dostawcę z listy – jeśli nie ma go na liście kliknij w przycisk + aby dodać dostawcę do systemu
 • numer części dostawcy
 •  kod kreskowy – stosowany do ułatwienia dodawania części zamiennych do zadania poprzez skanowanie w aplikacji
 • dodatkowe informacje 
 • pasuje do modeli – istnieje możliwość przypisania części zamiennej do danego urządzenia w systemie QRmaint. W tym celi należy wybrać producenta urządzenia oraz podać jego model zgodny z danymi wpisanymi w systemie. 
Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje dodanie części do listy części. 

Definiowanie widoczności pól w karcie części zamiennych

W ustawieniach systemu możesz zdecydować, które pola będą widoczne w formularzu lokalizacji, a które ukryjesz. 

W tym celu należy wybrać z menu Ustawienia->System->Ustawienia formularzy wybrać rozwinąć formularz Środki trwałe. 

Poprzez proste przełączanie „włączników” definiujemy, które pola z formularza Środki trwałe będą widoczne, a które zostaną ukryte. 

Jedynymi polami, którymi nie można ukryć są pola oznaczone kłódką. 

Przyjmowanie części do magazynu

Aby przyjąć część zamienną do magazynu należy na liście części kliknąć w jego nazwę. Otworzy się okno zawierające szczegółowe informacje dotyczące części zamiennych. 

Kliknięcie przycisku Przyjęcie do magazynu spowoduje otwarcie okna Przyjmowanie części do magazynu w którym należy wypełnić:

 •  magazyn do którego przyjmujemy część zamienną – w przypadku braku na liście możemy dodać magazyn klikając w przycisk + 
 • ilość przyjmowanej części zamiennej
 •  uwagi do przyjęcia
Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje dodanie części do wybranego magazynu. 

Ustalenie stanu minimalnego części zamiennych

W QRmaint masz możliwość ustalenia minimalnych stanów części zamiennych. Dzięki ustawieniu tej wartości system przypomni poprzez odpowiedni komunikat na liście części lub ekranie startowym o konieczności zamówienia części zamiennych, które mają stan poniżej określonego stanu minimalnego. 

Aby ustawić stan minimalny należy w oknie szczegółów części zamiennej kliknąć w przycisk Zmień ilość w kolumnie Minimalna ilość

Dodawania części do zadania

Podczas pracy technik może powiązać zużytą część zamienną z zadaniem, które wymagało użycia danej części. 

W tym celu w oknie edycji Zadania należy wybrać zakładkę Części a następnie kliknąć  przycisk . Dzięki temu otworzy się lista dostępnych części – w polu można rozpocząć wpisywanie nazwy części lub też wybrać część z wyświetlonej listy. Jeśli część jest przypisana do modelu urządzenia wskazanego w zadaniu, pojawi się wówczas na początku listy z informacją Odpowiednie dla …

Po wybraniu części należy wybrać magazyn z którego część zostanie pobrana oraz podać potrzebną ilość. Jeśli monitorujesz koszty realizowanych zadań zaznacz checkbox – koszt częśći zamiennej zostanie dopisany w zakładce Koszty w zadaniu. 

Kliknięcie przycisku OK spowoduje dodanie części do zadania. 

Części do zadania możesz dodawać również z naszej aplikacji moblilnej (do pobrania tutaj). 

Proces dodawania części jest zbliżony do kroków z aplikacji na komputery stacjonarne – jednak pewnym ułatwieniem jest możliwość dodania części poprzez zeskanowania kodu kreskowego (o ile dodano go w kartotece części zamiennej). W tym celu należy kliknąć przycisk Skanuj

Sprawdzenie historii przyjęć i wydań części z magazynu

Aby zweryfikować historię przyjęć i wydań części w magazynie należy w oknie ze szczegółami danej części kliknąć w zakładkę Historia zmian w magazynie

Zestawienie przedstawia wszystkie wyjścia i wejścia części do magazynu wraz z informacją do jakiego zlecenia została dana część wydana. 

Sprawdzenie stanu części

Aby sprawdzić stan części w magazynach należy z menu po lewej stronie wybrać zakładkę Lista części (Magazyn części->Lista części)

 

Lista części zawiera nazwę części, numer systemowy oraz stany w poszczególnych magazynach. Wyświetlana jest również informacja o niskim poziomie części lub ich braku. 

Listę części można sortować bądź filtrować .

 

Wydawanie części z magazynu (w trybie pracy - rezerwacja)

Jeśli magazyn pracuje w trybie rezerwacji części i zatwierdzania wydania z magazynu (sprawdź jak skonfigurować magazyn) w celu wydania części z magazynu należy wybrać z menu bocznego zakładkę Części do wydania (Magazyn części->Części do wydania).  Otwarta zostanie karta Zarezerwowane części – zawierająca części zamienne do wydania z magazynu. 

Lista zarezerwowanych części zawiera informacje o nazwie części, osobie rezerwującej, ilości do wydania, magazynu w którym dokonano rezerwacji oraz zadania, którego rezerwacja dotyczy. 

Aby wydać część z magazynu należy kliknąć przycisk Wydanie z magazynu znajdujący się po prawej stronie zlecenia rezerwacji. Otworzy się okno Wydanie z magazynu, w którym osoba wydająca część może wybrać osobę pobierającą (domyślnie przypisana jest osoba tworząca zlecenie rezerwacji) oraz wpisać ewentualne uwagi do dokumentu wydania. Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje wydanie części z magazynu i przypisanie jej do zlecenia. 

Ciągle pracujemy nad rozwojem aplikacji QRmaint aby spełnić wymagania naszych klientów. Jeśli masz pomysł w jaki sposób chciałbyś wykorzystywać nasz system CMMS a nie znalazłeś takiej funkcjonalności – napisz do nas – kontakt@qrmaint.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Uprość utrzymanie z QRmaint

14 dniowy darmowy dostęp bez zobowiązań. Abonament miesięczny już od 29zł  za użytkownika