Czym jest CMMS ?

CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) to  specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagającę zarzadzanie utrzymaniem ruchu w zakładach produkcyjnych. Innym określeniem tej klasy programów jest EAM (ang. Enterprise Asset Management). Do niedawna […]